Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Terveystieto


Kurssin koodi: S12-TE3


Kurssin nimi ja laajuus: Terveys ja tutkimus


Kurssin opettaja: Christa Hiisvuori, Aleksi Kolunen, Christa Hiisivuori


Opettajan sähköposti: christa.hiisivuori@uta.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen normaalikoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 08.10.2012

Kurssin päättymisajankohta: 20.12.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 10.09.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 20.09.2012


Osallistujat: 13/20


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Opiskelija oppii terveystiedon tutkimuksen menetelmiä sekä osa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen valitsemastaan aiheesta. Lisäksi perehdytään terveystiedon tutkimukseen liittyvään käsitteistöön.


Sisältö:

Kurssilla kukin opiskelija suunnittelee ja toteuttaa käytännössä terveystiedon aiheisen tutkimuksen sekä kirjoittaa siitä raportin. Lisäksi kurssilla vastataan kirjallisiin tehtäviin. Osassa tehtäviä on opiskelijoiden keskinäistä keskustelua sekä toisten opiskelijoiden vastausten arviointia.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Tampereen yliopiston moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Tehtävät kannttaa tehdä annetun aikataulun mukaan.


Arviointi:

Tutkimuksen suunnittelu ja raportointi sekä muut kirjalliset tehtävät arvioidaan 0-6 p. Lisäksi opiskelijoiden aktiivisuutta ja uusia mielipiteitä käsiteltävistä aiheista seurataan keskustelussa. Keskustelu vaikuttaa tehtävien arviointiin. Kurssin arvosana on 4-10 kun kaikki tehtävät on tehty.


Oppimateriaali:

Virtaa - Terveys ja tutkimus / Kannas et. al.


Lisätietoja:

kurssin opettajiltaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin