Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Hygieniaosaaminen


Kurssin koodi: S12-HYGIv1


Kurssin nimi ja laajuus: Hygieniaosaaminen 1 ov (sisältää hygieniapassin)


Kurssin opettaja: Eeva-Liisa Raittila, Eeva-Liisa Rimpivaara, Eija Mäki


Opettajan sähköposti: eeva-liisa.raittila@tpa.fi, eeva-liisa.rimpivaara@tpa.fi, eija.maki@tpa.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen palvelualan ammattiopisto


Kurssin alkamisajankohta: 15.10.2012

Kurssin päättymisajankohta: 21.12.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 15.08.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2012


Osallistujat: 17/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 12


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Elintarvikehuoneistoissa työskenteleville, pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleville henkilöille.


Kurssin tyyppi: Valinnainen (AM)


Tavoitteet:

Käsitellään elintarvikehygienian perusteita sekä uudistuneen lainsäädännön myötä tarvittavia muutoksia elintarvikkeiden käsittelyssä.
Sisältö:

Keittiöhygienia ja omavalvonta-kurssilla käsitellään elintarvikehygienian perusteita. Kurssin jälkeen (ja sen yhteydessä) on mahdollisuus suorittaa hygieniaosaamistesti. Hyväksytyn testin suorittaja saa Elintarviketurvallisuusviraston päätöksen mukaisen hygieniaosaamistodistuksen (6€).
- elintarvikelainsäädäntö
- mikrobiologia
- omavalvonta
- ruokamyrkytykset
- työskentelyhygienia
- hygieniaosaamistestiin osallistuminen kurssin jälkeen


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.tpa.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opiskelu 26 tuntia,
alkaa yhteisellä tapaamisella lokakuussa
paikka: Tampereen palvelualan ammattiopisto, Koulukatu 18 ja
Testitilaisuus 2 tuntia,
Hygieniaosaamistesti myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana
paikka: Tampereen palvelualan ammattiopisto, Koulukatu 18
Lähitapaamisissa läsnäolopakko, ensimmäisellä kerralla jaetaan tunnukset tpa.Moodleen


Arviointi:

Kurssin tehtävät ja testin hyväksytty suoritus arvioidaan hyväksytty / hylätty arvioinnilla. Hyväksytyn testin suorittaja saa Elintarviketurvallisuusviraston päätöksen mukaisen hygieniaosaamistodistuksen, todistus (6 €) maksetaan testiin tultaessa.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen palvelualan ammattiopisto

Lähiosoite: Koulukatu 18

Paikkakunta: 33200 Tampere


Oppimateriaali:

oppimateriaali löytyy verkosta


Lisätietoja:

Lähitapaamisiin on osallistumispakko jotta kurssin voi suorittaa hyväksytysti, poissaolosta ilmoitettava ehdottomastiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin