Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Äidinkieli ja kirjallisuus


Kurssin koodi: S12-ÄI16


Kurssin nimi ja laajuus: ÄI16 Kielenhuollon kurssi


Kurssin opettaja: Päivi Favorin


Opettajan sähköposti: paivi.favorin@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Sammon keskuslukio


Kurssin alkamisajankohta: 30.11.2012

Kurssin päättymisajankohta: 06.02.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 15.05.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2012


Osallistujat: 6/18


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 12


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion opiskelijat. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti abiturienteille ja toisen vuosikurssin opiskelijoille kielenhuollon asioiden kertaamiseen. Äidinkielen kahden ensimmäisen kurssin suorittaminen on suositeltavaa ennen Kielenhuollon kurssia.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

- Opiskelija ymmärtää kielenhuollon merkityksen ja oppii aktiivisesti itse kiinnittämään huomiota tekstiensä kieleen.
- Opiskelija tietää, mistä saa tietoa kirjoitetun kielen normeista ja suosituksista, ja osaa hyödyntää tätä tietoa omissa teksteissään.
- Opiskelijan kielenhuollon normien hallinta paranee.


Sisältö:

Käsitellään ja harjoitellaan tyypillisiä oikeinkirjoituksen ongelmakohtia, esimerkiksi yhdyssanoja, alkukirjaimen valintaa, välimerkkejä, puheen ja kirjoituksen eroja, pronominien käyttöä ja oikeita verbimuotoja.

Ryhmän tarpeiden mukaan opiskellaan muitakin kielen seikkoja, esimerkiksi lauseenvastikkeiden käyttöä, vierassanojen oikeinkirjoitusta, sitaatin merkitsemistä sekä sananvalinnan ja tyylin seikkoja.

Lisäksi on mahdollista tarkastella sekä tekstitaitovastauksen että esseen kieltä, joko itse kirjoittamalla tai toisten tekstiä tutkimalla.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin suoritetaan pääosin moodlessa olevien tehtävien avulla. Kurssiin kuuluu 3 -4 kontaktitapaamista, joista ensimmäisessä perehdytään moodlen käyttöön ja sovitaan tehtävistä. Viimeisellä kerralla on kielenhuollon koe.

Kontaktitapaamiset kuuluvat kurssin suorittamiseen, ja niistä voi olla poissa, kunhan sopii asiasta ja mahdollisista korvaavista töistä opettajan kanssa.

Kurssin työmäärä vastaa normaalia lukion kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan arvosanalla 4 -10. Arvosanan perusteina ovat koe sekä kurssin tehtävien aktiivinen tekeminen ja niistä suoriutuminen.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Sammon keskuslukio

Lähiosoite: Uimalankatu 5, 33540 Tampere

Paikkakunta: Tampere


Oppimateriaali:

Moodlessa olevat verkkomateriaalit. Tukena voi käyttää omaa äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjaa.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin