Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Kemia


Kurssin koodi: K13-KE1


Kurssin nimi ja laajuus: Kemia: KE1, Ihmisen ja elinympäristön kemia


Kurssin opettaja: Tarja Patama


Opettajan sähköposti: tarja.patama@kangasala.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Kangasalan lukio


Kurssin alkamisajankohta: 05.02.2013

Kurssin päättymisajankohta: 08.04.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 01.02.2013


Osallistujat: 0/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 8


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion pakollisen kemian kurssin voi suorittaa kuka tahansa lukion opiskelija, missä tahansa opintojen vaiheessa. Aiempia kemian opintoja ei vaadita.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena saada kuva kemian merkityksestä nyky-yhteiskunnassa, kehittää kokeellisen työskentelyn, tiedonhankinnan ja esittämisen taitoja. Tavoitteena on tuntea elämän kannalta tärkeimpiä orgaanisia yhdisteitä, osaa tunnistaa seoksia ja puhtaita aineita, osaa perusainemäärälaskentaa ja liuoksien tekoa. Valmiudet kemian syventäville kursseille.


Sisältö:

Kemian mittavälineitä, tulosten käsittelyä. Aineen jako puhtaisiin aineisiin ja seoksiin, erotusmenetelmät. Ainemäärä, konsentraatio ja liuosten valmistaminen. Tärkeimmät orgaaniset yhdisteet, piirto, nimeäminen, ominaisuuksia ja reaktioita. Biomolekyylit.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: Pedanet (http://www.peda.net/veraja/abcit/lukio/kemia), ConnectPro


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on yhden lukiokurssin arvoinen ja työmäärä vastaa sitä. Tehtävät laskuharjoituksia, tutkielmia, kemian piirto-ohjelmaharjoituksia, liuoksen teko ja työselostus siitä Kangasalan lukiolla. Lähiopetusta vain em. työ ja koe.


Arviointi:

Arviointi numeroin 4 - 10. Arvosteluun vaikuttavat palautetut laskuharjoitukset, työselostus, piirtotyöt ja koe.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Kangasalan lukio

Lähiosoite: Tapulintie 17

Paikkakunta: Kangasala


Linkki: http://www.peda.net/veraja/abcit/lukio/kemia


Oppimateriaali:

Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Lehtiniemi & Turpeenoja, Otava, painos 2010. Netistä ladattava ilmainen kemian piirto-ohjelma ChemSketch.


Lisätietoja:

Videoneuvotteluyhteys Adobe Connect vaatii osallistujalta USBilliset webbikameran ja headsetin sekä nettiyhteyden.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin