Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Terveystieto


Kurssin koodi: K13-TE1


Kurssin nimi ja laajuus: Terveystieto: TE1, Terveyden perusteet


Kurssin opettaja: Anja Moilanen, Eija Assola-Virta


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@etaopisto.fi, anja.moilanen@gmail.com, eija.assola@etaopisto.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Oriveden opiston kirjoittajalukio


Nonstop: suoritusaika noin 3,5 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.03.2013

Kurssin päättymisajankohta: 31.12.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2013


Osallistujat: 17/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

3 op.


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Terveyden perusteet –kurssin tavoitteena on, että

• tunnet fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaat arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassasi ja ympäristössäsi
• tiedät kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä opit pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja yhteiskunnassa
• tunnistat terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä
• osaat hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta
• tunnet keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut.


Sisältö:

Ravinto, lepo ja liikunta toiminta- ja työkyvyn edellytyksenä
Mielenterveys
Seksuaalisuus
Kansanterveys ja terveyspalvelut
Terveyttä koskeva arvopohdinta
Maailman ja ympäristön terveys ja turvallisuus


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle; http://kvs.moodle.fi --> klikkaa Kansanvalistusseuran Etäopisto


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi järjestetään verkossa nonstopkurssina, jonka voit aloittaa itsellesi parhaiten sopivanan ajankohtana (myös kesällä). Kurssin suorittamiseen kuluu noin 2,5-4 kk, riippuen opiskelijan omasta opiskelutahdista.\r\nKurssi on jaettu neljään suurempaan osioon, joista jokaisessa on useampia erilaajuisia opettajalle arvioitavaksi lähetettäviä tehtäviä.\r\n


Arviointi:

Kurssin arvosana määräytyy keskiarvona neljän tehtäväkokonaisuuden perusteella.


Linkki: https://kvs.moodle.fi/course/category.php?id=8


Oppimateriaali:

Oppikirjana käy mikä tahansa lukion terveystiedon oppikirjasarja. Kurssin ohjausaineiston viittaukset pohjaustuvat Uusi lukion Dynamo -kirjasarjaan (Tammi).\r\nKurssilla on myös ohjausaineisto, jossa kuvataan kurssin rakenne, suoritustapa sekä arvioitavaksi lähetettävät tehtävät. Ohjausaineisto löytyy Moodlen kurssialueelta PDF:nä.


Lisätietoja:

Kurssin toteuttaa Kansanvalistusseuran Etäopisto, joka on osa Oriveden Opistoa, johon myös Oriveden Opiston kirjoittajalulukio kuuluu. :-)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin