Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Terveystieto


Kurssin koodi: K13-TE3


Kurssin nimi ja laajuus: Terveystieto: TE3, Terveys ja tutkimus


Kurssin opettaja: Anja Moilanen, Eija Assola-Virta


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@etaopisto.fi, anja.moilanen@gmail.com, eija.assola@etaopisto.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Oriveden opiston kirjoittajalukio


Nonstop: Suoritusaika 3,5 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.03.2013

Kurssin päättymisajankohta: 31.12.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2013


Osallistujat: 14/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

3 op.


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena on, että opiskelija\r\n\r\n- osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa\r\n- osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet\r\n- osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta\r\n- toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäristössään.


Sisältö:

Kansanterveyden ja ehkäisevän terveyshuollon kehittyminen\r\nTerveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen\r\nTutustuminen terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle; http://kvs.moodle.fi --> klikkaa Kansanvalistusseuran Etäopisto


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin voi suorittaa nonstopina itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana (myös kesällä). \r\nKurssi rakentuu neljästä osiosta, joihin jokaiseen liittyy arvioitavaksi lähetettäviä etätehtäviä.\r\nKurssin opiskelu vie 2,5-4 kk, opiskelijan omasta työskentelytahdista riippuen.


Arviointi:

Kurssiarvosana muodostuu neljän tehtäväsarjan keskiarvosta.


Oppimateriaali:

Oppikirjana käytetään Uusi lukion Dynamo-oppikirjasarjaa (Tammi), mutta myös muut lukion terveystiedon oppikirjasarjat käyvät. Ohjausaineiston viittaukset liittyvät Dynamo-oppikirjaan. Ohjausaineistossa kerrotaan kurssin rakenne ja arvioitavaksi tehtävät. Se löytyy Moodlen kurssialueelta PDF:nä.


Lisätietoja:

Kurssin toteuttaa Kansanvalistusseuran Etäopisto, joka on osa Oriveden Opistoa, johon myös Oriveden Opiston kirjoittajalulukio kuuluu. :-)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin