Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Elämänkatsomustieto


Kurssin koodi: K13-ET1


Kurssin nimi ja laajuus: Elämänkatsomustieto: ET1, Hyvä elämä


Kurssin opettaja: Ilkka Hjerppe, Eija Assola-Virta


Opettajan sähköposti: ilkka.hjerppe@kvs.fi, eija.assola@etaopisto.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Oriveden opiston kirjoittajalukio


Nonstop: Suoritusaika noin 3,5 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.03.2013

Kurssin päättymisajankohta: 31.12.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2013


Osallistujat: 17/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

3 op.


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta.
- kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa.
- oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä.
- vahvistaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.


Sisältö:

Mitä on hyvä elämä?
Millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä muodotuvat?
Millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää?


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle; http://kvs.moodle.fi --> klikkaa Kansanvalistusseuran Etäopisto


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi järjestetään verkossa nonstopkurssina, jonka voit aloittaa itsellesi parhaiten sopivanan ajankohtana (myös kesällä). Kurssin suorittamiseen kuluu noin 2,5-4 kk, riippuen opiskelijan omasta opiskelutahdista.
Kurssi on jaettu neljään suurempaan osioon, joista jokaisessa on useampia erilaajuisia opettajalle arvioitavaksi lähetettäviä tehtäviä.


Arviointi:

Kurssiarvosana muodostuu neljän tehtäväsarjan keskiarvosta.


Linkki: https://kvs.moodle.fi/course/category.php?id=8


Oppimateriaali:

Oppikirjana käy mikä tahansa lukion elämänkatsomustiedon oppikirjasarja. Kurssin ohjausaineiston viittaukset pohjaustuvat Dialogi-kirjasarjaan (Tammi). Tämän kurssin kirja on Dialogi hyvästä elämästä.
Kurssilla on myös ohjausaineisto, jossa kuvataan kurssin rakenne, suoritustapa sekä arvioitavaksi lähetettävät tehtävät. Ohjausaineisto löytyy Moodlen kurssialueelta PDF:nä.


Lisätietoja:

Kurssin toteuttaa Kansanvalistusseuran Etäopisto, joka on osa Oriveden Opistoa, johon myös Oriveden Opiston kirjoittajalulukio kuuluu. :-)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin