Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Elämänkatsomustieto


Kurssin koodi: K13-ET3


Kurssin nimi ja laajuus: Elämänkatsomustieto: ET3, Yksilö ja yhteisö


Kurssin opettaja: Ilkka Hjerppe, Eija Assola-Virta


Opettajan sähköposti: ilkka.hjerppe@kvs.fi, eija.assola@etaopisto.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Oriveden opiston kirjoittajalukio


Nonstop: Suoritusaika noin 3,5 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.03.2013

Kurssin päättymisajankohta: 31.12.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2013


Osallistujat: 7/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

3 op.


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille.
- ymmärtää yhteiskuntien erilaisuuden ja modernin yhteiskunnan syntyhistorian pääpiirteet.
- oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa sekä poliittisia keinoja ja päämääriä osana yhteiskunnallista vallankäyttöä.
- oppii arvioimaan omia mahdollisuuksiaan rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
- ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta.


Sisältö:

Yksilö, yhteisöllisyys, yhteiskunta ja ihmisten välinen vuorovaikutus.
Oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutuminen.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle; http://kvs.moodle.fi --> klikkaa Kansanvalistusseuran Etäopisto


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi järjestetään verkossa nonstopkurssina, jonka voit aloittaa itsellesi parhaiten sopivanan ajankohtana (myös kesällä). Kurssin suorittamiseen kuluu noin 2,5-4 kk, riippuen opiskelijan omasta opiskelutahdista.
Kurssi on jaettu neljään suurempaan osioon, joista jokaisessa on useampia erilaajuisia opettajalle arvioitavaksi lähetettäviä tehtäviä.


Arviointi:

Kurssiarvosana muodostuu neljän tehtäväsarjan keskiarvosta.


Linkki: https://kvs.moodle.fi/course/category.php?id=8


Oppimateriaali:

Oppikirjana käy mikä tahansa lukion elämänkatsomustiedon oppikirjasarja. Kurssin ohjausaineiston viittaukset pohjaustuvat Dialogi-kirjasarjaan (Tammi). Tämän kurssin kirja on Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä.
Kurssilla on myös ohjausaineisto, jossa kuvataan kurssin rakenne, suoritustapa sekä arvioitavaksi lähetettävät tehtävät. Ohjausaineisto löytyy Moodlen kurssialueelta PDF:nä.


Lisätietoja:

Kurssin toteuttaa Kansanvalistusseuran Etäopisto, joka on osa Oriveden Opistoa, johon myös Oriveden Opiston kirjoittajalulukio kuuluu. :-)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin