Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Filosofia


Kurssin koodi: K13-FI1


Kurssin nimi ja laajuus: Johdatus filosofiaan


Kurssin opettaja: Meri-Tuulia Arkko


Opettajan sähköposti: meri-tuulia.arkko@tyk.info, meri.arkko@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen yhteiskoulun lukio


Nonstop: Suoritusaika sovittavissa noin 1 kk.

Kurssin alkamisajankohta: 06.02.2013

Kurssin päättymisajankohta: 03.04.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 19.03.2013


Osallistujat: 10/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi soveltuu kaikille (ei edeltäviä suoritusvaatimuksia).


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija \\\\r\\\\n• hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja\\\\r\\\\n• tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta \\\\r\\\\n• hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsi-tyksiä hyvästä ja oikeasta.


Sisältö:

• mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet \\\\r\\\\n• todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys\\\\r\\\\n• tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteelli-siin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuk-sellisen suhde tiedon muodostumisessa\\\\r\\\\n• yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet\\\\r\\\\n• hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi perustuu opiskeluun verkossa. Opiskelijalla tulee olla siis käytössään nettiyhteys.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n


Arviointi:

Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.


Oppimateriaali:

Filo - johdatus filosofiseen ajatteluun (Tammi) tai muu filosofian ensimmäisen kurssin oppikirja.


Lisätietoja:

Tervetuloa opiskelemaan filosofiaa verkkoon!\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin