Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Filosofia


Kurssin koodi: K13-FI2


Kurssin nimi ja laajuus: Filosofinen etiikka


Kurssin opettaja: Meri-Tuulia Arkko


Opettajan sähköposti: meri-tuulia.arkko@tyk.info, meri.arkko@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen yhteiskoulun lukio


Nonstop: Suoritusaika sovittavissa, noin 1 kk.

Kurssin alkamisajankohta: 20.03.2013

Kurssin päättymisajankohta: 17.04.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 19.03.2013


Osallistujat: 12/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kaikki kiinnostuneet


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin
osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein
- kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein
- oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt
- moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka
- moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa
- moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta
- klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet
- filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin toteutus
- Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa ja siksi opiskelijalla on oltava verkkoyhteys käytössään koko kurssin ajan arkipäivisin.
- Oppikirja tulee hankkia ennen kurssin alkua, koska se toimii yhteisenä lähdemateriaalina.
-Kurssisuoritus koostuu Moodlessa tehtävistä tehtävistä ja keskusteluista sekä Word-tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyistä teksteistä.
- Kurssin perusta on rento, mutta asiallinen filosofinen verkkokeskustelu sekä viikkotehtävät, joilla syvennetään tietoa.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10


Oppimateriaali:

Oppikirja:
FILO 2 Filosofinen etiikka (Tammi)

(Sovittaessa myös muut filosofisen etiikan kirjat)


Lisätietoja:

Tervetuloa opiskelemaan filosofiaa! :)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin