Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: ÄIDINKIELI 1


Kurssin koodi: K13-ÄIDI1


Kurssin nimi ja laajuus: Kielestä kiinni - äidinkielen ykköskurssi


Kurssin opettaja: Maarit Välitalo, Riikka Haavisto


Opettajan sähköposti: maarit.valitalo@tpa.fi, riikka.haavisto@tpa.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen palvelualan ammattiopisto


Kurssin alkamisajankohta: 07.01.2013

Kurssin päättymisajankohta: 15.03.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 20.04.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 30.11.2012


Osallistujat: 0/16


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 10


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Kielestä kiinni - äidinkielen ykköskurssi vastaa tavoitteiltaan ja sisällöltään ammatillisen toisen asteen eri koulutusalojen pakollista äidinkielen 1. opintojaksoa.


Sisältö:

Opiskelija
- ymmärtää alansa tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
- hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
- arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti
- osaa laatia ammattinsa ja yhteisönsä tavallisimmat asiakirjat, esimerkiksi raportin
- rohkaistuu käyttämään tietoviestintäteknologiaa opiskeluidensa tukena.
- opiskelutaidot: minä oppijana, oppimistyylit, oppimispäiväkirja, miellekartta
- ryhmätyötaidot, palautteenanto, ryhmäroolit
- miellekartasta referaatiksi: suullinen referointi, kirjoitettu referaatti
- kielenhuolto: tekstin sidosteisuus, yhdyssanat, alkukirjaimet, välimerkit, lyhenteet ja vierasperäiset sanat
- tiedonhaku: lähdekriittisyys, ammattitekstin lukeminen
- raportointi


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: TPA-moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on laajuudeltaan 1 ov:n mittainen ja vaatii opiskelijalta viikoittain 4-5 tunnin työpanosta. Opettaja antaa videoneuvotteluissa ja Moodlessa ohjeita suoritettavista harjoituksista, jotka toteutetaan verkossa. Kurssin tehtävien laajuus vaihtelee pienistä kielenhuoltoharjoituksista ja lyhyiden asiakirjojen laatimisesta laajempiin tuotoksiin, esim. referaattiin ja oppimispäiväkirjaan.


Arviointi:

Opiskelijan osaaminen arvioidaan kolmiportaisella (1-3) asteikolla Tampereen ammattiopiston äidinkielen opetussuunnitelman mukaisesti. Arviointi perustuu opiskelijan suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiin.\r\n\r\n


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen palvelualan ammattiopisto

Lähiosoite: Koulukatu 18

Paikkakunta: 33200 Tampere


Lisätietoja:

Lisätietoja saa kurssin opettajalta sähköpostitse: maarit.valitalo@tpa.fiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin