Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätaito


Kurssin koodi: S12-YYT 2/2012


Kurssin nimi ja laajuus: Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätaito


Kurssin opettaja: Heli Kiviaho


Opettajan sähköposti: heli.kiviaho@vsky.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto/nuorten koulutus


Kurssin alkamisajankohta: 05.10.2012

Kurssin päättymisajankohta: 23.11.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 21.09.2012


Osallistujat: 3/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 12


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssin suorittaminen sopii kaikille ammatilista perustutkintoa suorittaville. Edeltäviä opintoja ei tarvita. Kurssin suorittamisessa on apua, kun osaa käyttää tietotekniikkaa ja on tehnyt tuttavauutta sosiaalisen median, Facebookin kanssa.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan:
- Opiskelija tietää, miten hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen.
- Opiskelija osaa arvioida toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana.
- Opiskelija osaa suunnitella omaa talouttaan ja käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja.
- Opiskelija osaa hankkia tietoa oman alansa työpaikoista sekä EU:a ja kansalaisia koskevaa tietoa.
- Opiskelija arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä Suomen kansantaloudelle.


Sisältö:

Kurssin keskeiset sisällöt ovat:
- yhteiskunnan jäsenyys
- kansalaisen oikeudet, velvollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet
- yhteiskunnan tuottamat palvelut
- eurokansalaisuus
- kuluttajan oma talous, työllisyys ja yrittäjyys


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Hyödynnetään sosiaalista mediaa: Facebook, Wikit, Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa sosiaalista mediaa hyödyntäen. Kurssin vaatima opiskeluaika on kokonaisuudessaan noin 40 tuntia sisältäen myös yhteisen verkkotyöskentelyn sosiaalisessa mediassa.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 3. Kurssin arvosanaan vaikuttavat aktiivisuus / osallistuminen verkossa, tehdyt tehtävät sekä osaamisen testaus jakson aikana.


Oppimateriaali:

Materiaali on verkossa Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Moodlessa ja ryhmän wikissä.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin