Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätaito


Kurssin koodi: K13-YYT 5/2013


Kurssin nimi ja laajuus: Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätaito


Kurssin opettaja: Heli Kiviaho


Opettajan sähköposti: heli.kiviaho@vsky.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto/nuorten koulutus


Kurssin alkamisajankohta: 08.04.2013

Kurssin päättymisajankohta: 24.05.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.02.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 29.03.2013


Osallistujat: 1/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 12


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssin suorittaminen sopii kaikille ammatilista perustutkintoa suorittaville. Edeltäviä opintoja ei tarvita. Kurssin suorittamisessa on apua, kun osaa käyttää tietotekniikkaa ja on tehnyt tuttavauutta sosiaalisen median, Facebookin kanssa.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan: \r\n- Opiskelija tietää, miten hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen.\r\n- Opiskelija osaa arvioida toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana.\r\n- Opiskelija osaa suunnitella omaa talouttaan ja käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja. \r\n- Opiskelija osaa hankkia tietoa oman alansa työpaikoista sekä EU:a ja kansalaisia koskevaa tietoa. \r\n- Opiskelija arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä Suomen kansantaloudelle.


Sisältö:

Kurssin keskeiset sisällöt ovat:\r\n- yhteiskunnan jäsenyys\r\n- kansalaisen oikeudet, velvollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet\r\n - yhteiskunnan tuottamat palvelut\r\n - eurokansalaisuus\r\n - kuluttajan oma talous, työllisyys ja yrittäjyys\r\n


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Hyödynnetään sosiaalista mediaa: Facebook, Wikit, Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa sosiaalista mediaa hyödyntäen. Kurssin vaatima opiskeluaika on kokonaisuudessaan noin 40 tuntia sisältäen myös yhteisen verkkotyöskentelyn sosiaalisessa mediassa.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 3. Kurssin arvosanaan vaikuttavat aktiivisuus / osallistuminen verkossa, tehdyt tehtävät sekä osaamisen testaus jakson aikana.


Oppimateriaali:

Materiaali on verkossa Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Moodlessa ja ryhmän wikissä.


Lisätietoja:

Lisätietoja antaa Heli Kiviaho, heli.kiviaho@vsky.fiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin