Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Yhteiskuntaoppi


Kurssin koodi: S12-YH4


Kurssin nimi ja laajuus: Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. Laajuus 1 ov.


Kurssin opettaja: Tuomo Härkönen


Opettajan sähköposti: tuomo.harkonen@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Ei käytössä


Nonstop: Suoritusaika noin kaksi jaksoa

Kurssin alkamisajankohta: 28.08.2012

Kurssin päättymisajankohta: 13.12.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 28.08.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 13.12.2012


Osallistujat: 3/40


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov.


Kohderyhmä:

Aikuislukion ja päivälukion yhteiskuntaopin opiskelijat, ylioppilaskirjoitusten yhteiskuntaopin kokeeseen valmistautujat.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on saavuttaa perustiedot EU:n toimintaperiaatteista, hallinnosta, merkityksestä ja vaikutuksista eurooppalaisten elämään, sekä tuoda esille perusteet EU:n toiminnan ja tavoitteiden arviointiin.


Sisältö:

Perehdytään Euroopan unionin perustamisen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Tutustutaan EU:n hallinnon rakenteisiin, toimintatapoihin ja joihinkin sen järjestöihin esimerkkitapausten ja henkilöiden kautta.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi perustuu lähes täysin opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn, itseopiskeluun ja aktiivisuuteen. Kurssi sisältää pakolliset tehtävät, joiden suorituksesta opettaja antaa palautetta ja ohjausta.
Kurssi toteutetaan niin sanottuna non-stop -kurssina. Kurssille voi ilmoittautua lukuvuoden aikana annettuina aikoina, mutta kurssi on suoritettava 2,5 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta. Abiturienttien on hyvä huomata, että saadakseen kurssin päästötodistukseensa, on kurssikoe tehtävä viimeistään huhtikuun puolivälissä (keväällä jatkuva kurssi).
Kurssin koepäivät ovat Tampereen aikuislukion jaksojen koepäivinä (ilmoitettu kurssisivuilla Moodlessa).


Arviointi:

Loppukoe ja kurssin tehtävien ja \"nettikeskustelun\" suorittaminen ovat arvioinnin pohjana. Arvosana 4-10.


Oppimateriaali:

Oppikirja: Liuskari et al., Forum. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. Otava.


Lisätietoja:

Koepaikkana on Sammon keskuslukio, Tampere, tai muu erikseen sovittava paikka.



On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.




Takaisin