Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Viestintä


Kurssin koodi: S12-S12-VIK 13


Kurssin nimi ja laajuus: Mediakritiikin kurssi


Kurssin opettaja: Maarit Jaakkola, Jouni Sarpola


Opettajan sähköposti: maarit.jaakkola@uta.fi, jouni.sarpola@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Sammon keskuslukio


Kurssin alkamisajankohta: 29.11.2012

Kurssin päättymisajankohta: 04.02.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 29.11.2012


Osallistujat: 21/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 12


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

VIK13 on mediakritiikin peruskurssi, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään mediaa ja sen ilmiöitä entistä syvällisemmin. Kurssilla pohditaan omakohtaista suhdetta mediaan, eritellään median sisältöjä ja opitaan näkemään erilaisia vaihtoehtoja. Opiskelija tutustuu mediakritiikin mahdollisuuksiin median institutionaalisessa kentässä ja mediakriittisen kansalaisvaikuttamisen väyliin yhteiskunnassa. Hän osaa pohtia erilaisia mediaeettisiä kysymyksiä ja tietää, mitä kautta mediayhteiskunnan kansalaisen on mahdollista saada äänensä kuuluviin.


Sisältö:

Kurssilla tutustutaan mediakritiikkiä harjoittavien instituutioiden ja henkilöiden toimintaan vierailuin ja vierailuluennoin sekä keskustellaan ajankohtaisista median aiheista. Kurssilla tehdään myös yhteistyötä nuorten Mediaskooppi-verkoston kanssa. Lopputyönä toteutetaan oma mediakriittinen projekti, jonka aiheen ja toteutustavan opiskelija valitsee itse. Projektit esitellään joko näyttelyn, verkkosivun tai yhteisen julkaisun muodossa osallistujien kiinnostusten ja ideoiden mukaisesti.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle, Connect Pro, blogit, wikit jne.


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Yhteistä lähitapaamiskertaa ei järjestetä.


Arviointi:

Kurssista annetaan numeroarvosana (4–10). Kurssin arviointi perustuu aktiivisuuteen verkkoympäristössä, vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden kanssa sekä tehdyn työn sisältöihin.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin