Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: S13-PS6


Kurssin nimi ja laajuus: Sosiaalipsykologia


Kurssin opettaja: Satu-Sisko Koivula, Tomi Pakalen


Opettajan sähköposti: satu-sisko.koivula@valkeakoski.fi, tomi.pakalen@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: Suoritusaika päättyy 30.4.2014

Kurssin alkamisajankohta: 01.09.2013

Kurssin päättymisajankohta: 30.04.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 01.04.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2014


Osallistujat: 5/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on,
-että opiskelijaymmärtää, että ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa
- hahmottaa itseään erilaisten ryhmien jäsenenä
- tietää sosiaalisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksia sekä ymmärtää sosiaalipsykologisten ilmiöiden syitä ja seurauksia
- osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa oman elämänsä hallintaan


Sisältö:

Keskeiset sisällöt
- sosiaalipsykologia tieteenä
- sosiaalinen tieto ja sen käyttö
- sosiaalinen vuorovaikutus, mm. ryhmän toiminta ja ihmissuhteet
- sosiaalinen vaikuttaminen.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Verkkotehtävät ja kurssikoe


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin