Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: K14-PS1


Kurssin nimi ja laajuus: PS1, Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus


Kurssin opettaja: Satu-Sisko Koivula


Opettajan sähköposti: satu-sisko.koivula@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.02.2014

Kurssin päättymisajankohta: 20.05.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 15.08.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 15.04.2014


Osallistujat: 2/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ei vaatimuksia edeltävistä opinnoista


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteet\r\nKurssin tavoitteena on, että opiskelija\r\n· tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla\r\n· ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa\r\n· tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla\r\n· ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan\r\n· osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.\r\n\r\n


Sisältö:

Keskeiset sisällöt\r\n· psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen\r\n· psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä\r\n· oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia\r\n· sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit\r\n


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä ja kurssikokeella. Koe toteutetaan etäkokeena sähköpostin välityksellä yhdessä sovittavana päivänä jakson lopussa. Koeaika on kolme tuntia. Viikkotehtävät palautetaan koetta edeltävänä päivänä tai kokeen yhteydessä.


Arviointi:

Kurssiarvosanan määrää pääasiassa koe, mutta hyvin tehdyillä viikkotehtävillä voit korottaa arvosanaa tästä maksimissaan yhden numeron verran. Huonosti tehdyt tehtävät voivat laskea arvosanaa.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: Laine, V. & Vilkko-Riihelä, A. Mielen maailma 1On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin