Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: K14-PS7


Kurssin nimi ja laajuus: Sosiaalipsykologia


Kurssin opettaja: Satu-Sisko Koivula


Opettajan sähköposti: satu-sisko.koivula@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: väh. 1 kk

Kurssin alkamisajankohta: 07.01.2014

Kurssin päättymisajankohta: 30.04.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 20.04.2014


Osallistujat: 3/10


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Suositus: PS1 suoritettuna


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, että ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, hahmottaa itseään erilaisten ryhmien jäsenenä, tietää sosiaalisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksia sekä ymmärtää sosiaalipsykologisten ilmiöiden syitä ja seurauksia ja osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa oman elämänsä hallintaan


Sisältö:

Keskeiset sisällöt: sosiaalipsykologia tieteenä, sosiaalinen tieto ja sen käyttö, sosiaalinen vuorovaikutus, mm. ryhmän toiminta ja ihmissuhteet ja sosiaalinen vaikuttaminen.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssitehtävät, essee ja etäkoe.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10 (koe 50%, essee 30%, kurssitehtävät 20%).


Oppimateriaali:

Ahokas, Ferchen, Hankonen, Lautso & Pyysiäinen (WSOY): SosiaalipsykologiaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin