Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Äidinkieli ja kirjallisuus


Kurssin koodi: S13-ÄI16


Kurssin nimi ja laajuus: Kielenhuollon kurssi, 1 ov


Kurssin opettaja: Harri Mustonen


Opettajan sähköposti: harri.v.mustonen@uta.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen normaalikoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 30.11.2013

Kurssin päättymisajankohta: 04.02.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 22.11.2013


Osallistujat: 5/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 10


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Parhaiten kurssi sopii äidinkielen ja kirjallisuuden 2. kurssin jälkeen tai juuri ennen ylioppilaskirjoituksia.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää kielenhuollon merkityksen ja oppii aktiivisesti itse kiinnittämään huomiota tekstiensä kieleen. Opiskelija tietää, mistä saa tietoa kirjoitetun kielen normeista, ja osaa hyödyntää tätä tietoa omissa teksteissään. Opiskelijan normien hallinta paranee.


Sisältö:

Käsitellään ja harjoitellaan tyypillisiä oikeinkirjoituksen ongelmakohtia, esimerkiksi yhdyssanoja, isoja ja pieniä kirjaimia, välimerkkejä ja pronominien viittaussuhteita. Ryhmän tarpeiden mukaan harjoitellaan muitakin asioita, esimerkiksi suoran esityksen merkitsemistä, lauseenvastikkeiden käyttöä, tyyliseikkoja ja niin edelleen. Lisäksi on mahdollisuus tarkastella sekä tekstitaitovastauksen että esseen kieltä joko itse kirjoittamalla tai toisten tekstiä tutkimalla.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Pääosin kurssi suoritetaan Moodlessa olevien tehtävien avulla. Kurssiin kuuluu 2 - 3 kontaktitapaamista, joista viimeisellä kerralla on koe. Kontaktitapaamiset ovat pakollisia, ja niistä voi olla poissa vain pakottavan syyn vuoksi. Kurssin työmäärä vastaa normaalia lukion kurssin työmäärää.


Arviointi:

Arvosana 4 - 10. Arvosanan perusteina ovat koe sekä kurssin tehtävien aktiivinen tekeminen ja niistä suoriutuminen.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen yliopiston normaalikoulu

Lähiosoite: Kuokkamaantie 16

Paikkakunta: Tampere


Oppimateriaali:

Moodlessa olevat verkkomateriaalit. Tukena voi käyttää omaa äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjaa.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin