Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: S13-ENA5


Kurssin nimi ja laajuus: Englanti ENA5, Kulttuuri


Kurssin opettaja: Sanna Leinonen


Opettajan sähköposti: sanna.leinonen@ylojarvi.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Ylöjärven lukio


Kurssin alkamisajankohta: 02.12.2013

Kurssin päättymisajankohta: 31.01.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 01.10.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2013


Osallistujat: 6/10


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssien ENA1-3 jälkeen


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.


Sisältö:

Kurssilla opiskellaan eri kulttuurin aihealueisiin liittyvää kieliainesta monipuolisten tekstien avulla. Kurssilla luetaan englannin kielinen kaunokirjallinen teos. Kielioppiasiat: artikkelit, substantiivien yksikkö ja monikko, genetiivi, välimerkit


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valo/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan kokonaan Moodlessa, jossa on pakollisia kuuntelutehtäviä sekä tehtäviä sanastosta ja kieliopista. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena opiskeltavan lukiokurssin työmäärää.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10


Oppimateriaali:

verkkomateriaali Moodlessa, ei oppikirjaaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin