Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Viestintä


Kurssin koodi: S13-VIK15


Kurssin nimi ja laajuus: Populaarikulttuuri


Kurssin opettaja: Tapio Ylinen, Jouni Sarpola


Opettajan sähköposti: ylinen.tapio@gmail.com, jouni.sarpola@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Sammon keskuslukio


Kurssin alkamisajankohta: 04.10.2013

Kurssin päättymisajankohta: 28.11.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 13.08.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 04.10.2013


Osallistujat: 10/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 12


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi on avoin kaikille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tutkailemaan mediakulttuuria uusin silmin.\r\n\r\nHuom: jos olet Sammon keskuslukion opiskelija ja ilmoittautunut kurssiin jo ProCapitan kautta, tee ilmoittautuminen myös verkkokurssitarjottimen kautta!


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on perehtyä populaarikulttuurin ja kulttuurin käsitteisiin sekä historiaan. Kurssilla pohditaan populaarikulttuurin historiallista taustaa, populaarikulttuuria kohtaan esitettyä kritiikkiä, markkinavoimien ja kulttuurin yhteen kietoutuneisuutta sekä omaa suhdetta populaarikulttuurin tuotteisiin ja ilmiöitä.


Sisältö:

Kurssin teemoihin kuuluvat muun muassa seuraavat aihealueet: \r\n\r\n* kulttuurin käsite ja kulttuurin kentän toiminta; \r\n* mediakulttuuri sosiaalisena, kulttuurisena ja kaupallisena toimintaympäristönä; \r\n* populaarikulttuurin filosofis-yhteiskunnallinen kritiikki; \r\n* nykyajan mediakulttuurin ilmiöt; \r\n* opiskelijan oma rooli mediakulttuurin kuluttajana, seuraajana ja osallistujana.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Facebook, blogit ja Connect Pro, yms. - välineistä sovitaan kurssin alussa osallistujien kesken


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin teema vaihtuu lukuvuosittain ajankohtaisten populaarikulttuuristen ilmiöiden mukaan. \r\nEi lähitapaamisia, ellei toisin päätetä.


Arviointi:

Numeroarvostelu 4-10, joka perustuu tehtyihin töihin, aktiivisuuteen kurssin aikana ja motivaatioon. Ei erillistä kurssikoetta.


Oppimateriaali:

Verkkoaineistot, jaetaan kurssin yhteydessä.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin