Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ruotsi


Kurssin koodi: S13-RUB7


Kurssin nimi ja laajuus: RUB7 - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen


Kurssin opettaja: Pia Ahlberg


Opettajan sähköposti: pia.ahlberg@valkeakoski.fi, pia.ahlberg@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: Suoritusaika 8 vk

Kurssin alkamisajankohta: 01.09.2013

Kurssin päättymisajankohta: 30.11.2013


Ilmoittautuminen alkaa: 01.05.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 30.09.2013


Osallistujat: 1/10


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion 2. tai 3. vuoden opiskelijat. Pakolliset kurssit RUB1-RUB5 on hyvä olla suoritettuina ennen tätä kurssia.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena on syventää ja vahvistaa aiemmilla kursseilla hankittua kielitaitoa. Kurssilla kehitetään tekstinlukutaitoja entistä vaativampien tekstien avulla ja harjoitellaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä erilaisia tilanteita varten. Myös yo-kokeen eri tehtävätyyppejä harjoitellaan.


Sisältö:

Kurssin aihepiirejä ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja päätöksentekoon osallistuminen, kansainvälinen vaikuttaminen, jatko-opinnot ja työelämä. Kielioppia kerrataan monipuolisesti.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan kokonaan verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan RUB7-kurssin työmäärää.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10 kurssikokeen ja muiden näyttöjen perusteella.


Linkki: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/course/view.php?id=543


Oppimateriaali:

Galleri 7On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin