Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: S13-ENA51


Kurssin nimi ja laajuus: ENA5 Kulttuuri


Kurssin opettaja: Heidi Äijälä


Opettajan sähköposti: heidi.aijala@uta.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen normaalikoulun lukio


Nonstop: Suoritusaika 3 kk

Kurssin alkamisajankohta: 09.09.2013

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 01.09.2013

Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2014


Osallistujat: 4/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 10


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Suositeltavaa ENA1-ENA3 -kurssien suorittamisen jälkeen.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssilla käsitellään laaja-alaisesti kulttuurin käsitettä ja siihen liitettyviä teemoja, kuten musiikki, elokuvat, kirjallisuus, taide ja kulttuurienvälinen viestintä.


Sisältö:

Kurssilla käsitellään laaja-alaisesti kulttuurin käsitettä ja siihen liitettyviä teemoja, kuten musiikki, elokuvat, kirjallisuus, taide ja kulttuurienvälinen viestintä. Jokaisesta teemasta on oma laajahko tuotostehtävä, jonka suoritustapa vaihtelee: osan suoritetaan suullisena tehtävänä, osa kirjallisena.
Kulttuuria käsittelevien aihekokonaisuuksien lisäksi kurssilla käydään läpi rakenneasioita: artikkelit, substantiivien yksikkö ja monikko, genetiivi sekä välimerkit. Rakenneosioista on erikseen aihekohtaiset tehtävänsä ja kokoava lopputesti.
Kurssisuoritukseen kuuluu myös kuuntelutehtävien tekeminen oppimisympäristössä.
Kaikki tehtävät ja materiaali löytyvät Edmodo-oppimisympäristöstä. Edmodon voit ladata myös mobiililaitteeseesi sovelluksena, joten opiskelu onnistuu missä vain!


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: www.edmodo.com (ryhmäkoodin kurssille saat kun ilmoittautumisesi on hyväksytty)


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja sen laajuus on yhden lukiokurssin verran, eli työmääränä n. 38h.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10. Arvosana koostuu kulttuuriteemojen tehtäväkokonaisuuksien arvosanojen keskiarvosta, joka muodostaa puolet kurssin arvosanasta. Toisen puolikkaan arvosanasta muodostaa rakenneosion lopputestistä saatu arvosana.


Oppimateriaali:

Kaikki kurssin materiaali löytyy verkosta, mutta tukena voi halutessaan käyttää esim. Open Road 5 -oppikirjaaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin