Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Biologia


Kurssin koodi: K15-BI_3


Kurssin nimi ja laajuus: Ympäristöekologia


Kurssin opettaja: Anja Moilanen


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: suoritusaika n. 2-3 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.01.2015

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2015


Osallistujat: 0/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi sopii kaikille, erityisesti ympäristöasioista kiinnostuneille. Biologian 1 kurssi kannattaa olla suoritettuna, koska siellä opiskellaan ekologian perusteet.


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutus luontoon ja perehtyä globaaleihin ympäristöongelmiin ja toimenpiteisiin, millä ongelmia voidaan vähentää


Sisältö:

Ekologinen tutkimus, biodiversiteetti, ympäristöongelmat (syyt, seuraukset ja ratkaisuja), Suomen ekosysteemit ja ihmisen toiminnan vaikutus niihin, kestävä kehitys


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on kokonaan etäkurssi. Kurssiin kuuluu viisi tehtäväpakettia ja loppukoe. Viides tehtäväosio on tutkielman teko, joten se vaatii muita enemmän aikaa.


Arviointi:

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kaikki tehtäväpaketit ja koe yhtä paljon. Opiskelija saa arvosanan erikseen kaikista viidestä tehtäväpaketista ja kokeesta ja lopussa lasketaan keskiarvo kurssinumeroksi.


Oppimateriaali:

Biologian 3 kurssin oppikirjat (BIOS, Koulun biologia tai Lukion biologia), lisätietoa pitää etsiä itse muista lähteistä tutkielmaan ja joihinkin tehtäviin esim. kirjallisuudesta tai netistä.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin