Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: K15-ENA1


Kurssin nimi ja laajuus: Englanti: ENA1, Nuori ja hänen maailmansa


Kurssin opettaja: Ulla Rudanko


Opettajan sähköposti: ulla.rudanko@valkeakoski.fi, ulla.rudanko@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien lukio


Nonstop: suoritusaika 8 vk

Kurssin alkamisajankohta: 07.01.2015

Kurssin päättymisajankohta: 24.05.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 01.04.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2015


Osallistujat: 1/10


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion 1. vuoden opiskelijat


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteina on vahvistaa perusrakenteiden hallintaa ja vankentaa jokapäiväiseen elämään sekä henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin liittyvän sanaston hallintaa.


Sisältö:

Kurssilla käsitellään identiteettiin, ulkonäköön, rakkauteen, kotiin ja perheeseen, tietokonepeleihin ja uniin liittyvää kieliainesta. Kieliopista kerrataan aktiivin preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, futuuri, I ja II konditionaali, ehtovirkkeet ja liitekysymys.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan kokonaan Moodlessa, jossa on pakollisia kieliopista ja kappaleiden sanastosta sekä kuunteluharjoituksia.
Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena opiskeltavan lukiokurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10 kurssikokeen perusteella, jossa mitataan sanaston ja rakenteiden hallintaa sekä tekstin- ja kuullunymmärtämistaitoja. Kurssikokeen voi tehdä vasta, kun kaikki pakolliset tehtävät on tehty ja aine palautettu.


Linkki: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/


Oppimateriaali:

Oppikirja: Open Road 1 (Otava)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin