Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Uskonto evankelisluterilainen


Kurssin koodi: S14-UE4


Kurssin nimi ja laajuus: UE4 Uskontojen maailmat


Kurssin opettaja: Timo Muola


Opettajan sähköposti: tmuola@yahoo.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Pälkäneen lukio


Nonstop: Suositeltu suoritusaika noin 2-4 kuukautta

Kurssin alkamisajankohta: 13.08.2014

Kurssin päättymisajankohta: 28.05.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 02.05.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 20.05.2015


Osallistujat: 7/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kaikki kiinnostuneet. Ei vaatimuksia etukäteisopinnoista.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
- ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
- ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä.


Sisältö:

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä.
- uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
- uskontojen pyhät kirjat ja oppi
- uskontojen eettiset ohjeet
- uskontojen kultit ja rituaalit
- uskontojen suuntaukset
- uskonnot ja yhteiskunta


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Lempäälän moodle, internet (www-sivut) ja sähköposti


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Tämä kurssi UE4 Uskontojen maailmat on puhdas verkkokurssi. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän kurssiin ei liity lainkaan lähiopetusta tai yhteistapaamista. Näin pyritään antamaan niillekin, jotka asuvat kaukana seutufoorumin kotikunnasta Tampereesta aito mahdollisuus ottaa osaa kurssiin. Samoin mahdollistuu iltatyötä tekevien osallistuminen tälle kurssille.

Kurssi perustuu viikkotehtäviin. Oppilas suorittaa annetut tehtävät ja vastaa kysymyksiin opettajalle sähköpostitse. Jos sähköpostin käyttö on oppilaalle vierasta, voi tehtävien vastaukset lähettää opettajalle myös tavallisen paperipostin avulla. Kurssin vaatiman työn määrä on noin 5-6 h / viikko.

Viikkotehtäviin etsitään vastaukset netin teksteistä. Kurssin sivulla on valmiina edustava määrä linkkejä kultteja ja lahkoja käsitteleviin sivuihin.

Ei suoraa kopiointia! Muista, että vastauksesi ei saa olla liian suoraa kopiota netin teksteistä! Netin sivuilta otetaan tietoja, mutta ei itse tekstiä. Lauseet tulee rakentaa itse.

Mahdollisiin verkkokeskusteluihin (moodlen keskustelualueet) tulee ottaa osaa aktiivisesti.


Arviointi:

Loppukoe suoritetaan verkossa. Kukin oppilas saa soveltavia kysymyksiä, joihin vastaa koeajan (noin 1-3 h) kuluessa.

Arvosteluperusteet:

- osallistuminen työskentelyyn kurssin aikana
- välitehtävien tekemisen säännöllisyys ja aikataulusta kiinni pitäminen
- loppukokeen vastauksen syvyys ja kehittyneisyys

Kurssi arvostellaan numeroilla 4-10.


Linkki: http://catoire.vps.kotisivut.com/moodle/course/view.php?id=620


Oppimateriaali:

Pääasiassa internetin materiaalit.

Ei pakollista yhteistä oppikirjaa. Oppilas voi käyttää mitä oppikirjaa tahansa.


Lisätietoja:

Kurssin vetäjän Timo Muolan yhteystiedot:
Timo Muola
Pälkäneen lukion uskonnon ja psykologian opettaja
tmuola@yahoo.com
Riihitie 3 C 25, 36200 Kangasala
oma gsm. 045-631 5054
työpuhelin 050-3152 813 (opettajainhuone, tähän EI tekstiviestejä)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin