Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Uskonto evankelisluterilainen


Kurssin koodi: S14-UE103


Kurssin nimi ja laajuus: UE103 Islam


Kurssin opettaja: Timo Muola


Opettajan sähköposti: tmuola@yahoo.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Pälkäneen lukio


Nonstop: Suositeltu suoritusaika noin 2-4 kuukautta

Kurssin alkamisajankohta: 11.08.2014

Kurssin päättymisajankohta: 28.05.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 02.05.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 20.05.2015


Osallistujat: 3/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kaikki kiinnostuneet. Ei vaatimuksia etukäteisopinnoista.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu islamin uskontoon laajemmin kuin yleensä koulussa opetetaan.


Sisältö:

Islamin
- synty
- profeetta Muhammed
- myöhempi historia
- levinneisyys ja kannattajamäärä
- pyhä kirja Koraani ja Hadith-kirjallisuus
- oppi
- eettiset ohjeet
- kultti ja rituaalit
- suuntaukset
- suhde yhteiskuntaan
- islam tänään
- islam Suomessa


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Lempäälän moodle, internet (www-sivut) ja sähköposti


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Tämä kurssi UE103 Islam on puhdas verkkokurssi. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän kurssiin ei liity lainkaan lähiopetusta tai yhteistapaamista. Näin pyritään antamaan niillekin, jotka asuvat kaukana seutufoorumin kotikunnasta Tampereesta aito mahdollisuus ottaa osaa kurssiin. Samoin mahdollistuu iltatyötä tekevien osallistuminen tälle kurssille.

Kurssi perustuu viikkotehtäviin. Oppilas suorittaa annetut tehtävät ja vastaa kysymyksiin opettajalle sähköpostitse. Jos sähköpostin käyttö on oppilaalle vierasta, voi tehtävien vastaukset lähettää opettajalle myös tavallisen paperipostin avulla. Kurssin vaatiman työn määrä on noin 5-6 h / viikko.

Viikkotehtäviin etsitään vastaukset netin teksteistä. Kurssin sivulla on valmiina edustava määrä linkkejä kultteja ja lahkoja käsitteleviin sivuihin.

Ei suoraa kopiointia! Muista, että vastauksesi ei saa olla liian suoraa kopiota netin teksteistä! Netin sivuilta otetaan tietoja, mutta ei itse tekstiä. Lauseet tulee rakentaa itse.

Mahdollisiin verkkokeskusteluihin (moodlen keskustelualueet) tulee ottaa osaa aktiivisesti.


Arviointi:

Loppukoe suoritetaan verkossa. Kukin oppilas saa soveltavia kysymyksiä, joihin vastaa koeajan (noin 1-3 h) kuluessa.

Arvosteluperusteet:

- osallistuminen työskentelyyn kurssin aikana
- välitehtävien tekemisen säännöllisyys ja aikataulusta kiinni pitäminen
- loppukokeen vastauksen syvyys ja kehittyneisyys

Kurssi arvostellaan numeroilla 4-10.


Linkki: http://catoire.vps.kotisivut.com/moodle/


Oppimateriaali:

Pääasiassa internetin materiaalit.

Ei pakollista yhteistä oppikirjaa. Oppilas voi käyttää mitä oppikirjaa tahansa.


Lisätietoja:

Kurssin vetäjän Timo Muolan yhteystiedot:
Timo Muola
Pälkäneen lukion uskonnon ja psykologian opettaja
tmuola@yahoo.com
Riihitie 3 C 25, 36200 Kangasala
oma gsm. 045-631 5054
työpuhelin 050-3152 813 (opettajainhuone, tähän EI tekstiviestejä)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin