Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: K14-PS1-kesäkurssi


Kurssin nimi ja laajuus: PS1, Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus


Kurssin opettaja: Satu-Sisko Koivula


Opettajan sähköposti: satu-sisko.koivula@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2014

Kurssin päättymisajankohta: 30.08.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 01.05.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2014


Osallistujat: 2/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ei vaatimuksia edeltävistä opinnoista


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on, että
- opiskelija tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
- ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
- tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
-ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan
- osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:
- psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
- psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
- oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
- sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä ja kurssikokeella. Koe toteutetaan etäkokeena sähköpostin välityksellä yhdessä sovittavana päivänä jakson lopussa 12.8.-30.8. Koeaika on kolme tuntia. Viikkotehtävät palautetaan koetta edeltävänä päivänä tai kokeen yhteydessä.


Arviointi:

Kurssiarvosanan määrää pääasiassa koe, mutta hyvin tehdyillä viikkotehtävillä voit korottaa arvosanaa tästä maksimissaan yhden numeron verran. Huonosti tehdyt tehtävät voivat laskea arvosanaa.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: Laine, V. & Vilkko-Riihelä, A. Mielen maailma 1On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin