Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Historia


Kurssin koodi: S14-HI3


Kurssin nimi ja laajuus: HI3, Suomen historian käännekohtia(päivälukion kurssi HI4)


Kurssin opettaja: Leena Seppänen


Opettajan sähköposti: leena.seppanen@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: suoritusaika 2 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.09.2014

Kurssin päättymisajankohta: 30.11.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 20.05.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 30.09.2014


Osallistujat: 7/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset
-osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan
-ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurin, aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden.Sisältö:

Ruotsin vallan perintö

Vallanvaihdos
-Suomen liittäminen Venäjään
- autonomian synty

Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen
- aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros
-elinkeinovapaus ja Suomen teollistuminen
-sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty
-sortokaudet ja kansanvallan synty

Suomen itsenäistymisprosessi
- Suomen itsenäistyminen
- sisällissota
-hallitusmuoto

Kahtiajaosta eheytymiseen
- oikeistoradikalismin nousu
- elintason nousu
-kulttuurista kulutustavaraa
·
Toinen maailmansota jälkiseurauksineen
- sodat ja jälleenrakentaminen
- ulkopolitiikan muutos

Hyvinvointivaltion rakentaminen
- rakennemuutos
- 1960- ja 70-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos

Suomen uusi kansainvälinen asema
- kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti
- suomalaisten tulevaisuus


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opiskelua tukevat verkkotehtävät ja kurssikoe.


Arviointi:

Numeroarviointi. Vastaa aikuislukion historian kurssia HI3.


Oppimateriaali:

Forum 4, Suomen historian käännekohtia (Otava)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin