Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Maantiede


Kurssin koodi: S14-GE1


Kurssin nimi ja laajuus: GE1, Sininen planeetta


Kurssin opettaja: Anja Moilanen


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: suoritus n. 2 kk, suoritettava syyslukukauden aikana

Kurssin alkamisajankohta: 01.08.2014

Kurssin päättymisajankohta: 31.12.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 01.05.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2014


Osallistujat: 7/35


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Sopii kaikille, ei vaadi edeltäviä opintoja


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on että opiskelija ymmärtää maapallpn planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt, osaa selittää ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan, ymmärtää maapallon vyöhykkeisyyden syyt ja osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä


Sisältö:

Kurssin sisältönä: Maantiede tieteenä, Maan planeraarisuus, ilmakehä, vesikehä, sää ja ilmasto, maapallon rakenne ja endogeeniset ja eksogeeniset prosessit, kasvillisuusvyöhykkeet


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/course/category.php?id=2


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssiin kuuluu Moodlesta löytyvät tehtävät ja loppukoe. Kurssitehtävät on jaettu suunnilleen aihepiireittäin kuuteen tehtäväpakettiin. Kurssilla tulisi oppia ymmärtämään monia ilmiöitä, joten varaa tehtäville riittävästi aikaa. Yhden kurssin suoritus vie keskimäärin yhteensä n. 40 tuntia. Jos olet hiljattain suorittanut peruskoulun ja opiskellut siellä luonnonmaantieteen ilmiöt hyvin, moni asia on sieltä tuttu ja tämän kurssin suoritus sinulle nopeampaa ja helpompaa.


Arviointi:

Arvioinnissa otetaan huomioon sekä tehtävät että koe, kurssiarvosana on kaikkien osioiden arvosanojen keskiarvo


Oppimateriaali:

Sanomapron/WSOypron GEOS 1 (tekijöinä Anttila-Muilu, Cantell, Jutila, Lappalainen, Sorvali ja Tani)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin