Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: K15-PS2


Kurssin nimi ja laajuus: PS2, Ihmisen psyykkinen kehitys


Kurssin opettaja: Satu-Sisko Koivula


Opettajan sähköposti: satu-sisko.koivula@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.02.2015

Kurssin päättymisajankohta: 20.05.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 01.02.2015

Ilmoittautuminen päättyy: 20.04.2015


Osallistujat: 0/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

PS1 oltava suoritettuna.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteet:\r\nKurssin tavoitteena on, että opiskelija\r\n· ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta\r\n· tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä\r\n· ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan\r\n· ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa\r\n· ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:\r\n· yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa\r\n· psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa\r\n· psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen\r\n· sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä\r\n· psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen\r\n· psyykkisen kehityksen tutkiminen


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä, casella ja kurssikokeella. Koe toteutetaan etäkokeena sähköpostin välityksellä yhdessä sovittavana päivänä jakson lopussa. Koeaika on kolme tuntia. Viikkotehtävät ja case palautetaan koetta edeltävänä päivänä tai kokeen yhteydessä. \\r\\n \\r\\n


Arviointi:

Kurssiarvosanan määräävät koe (50%) ja case (50%). Viikkotehtävät auttavat suoriutumista kokeessa. Viikkotehtävien pitää olla suoritettuina hyväksytysti, mutta ne eivät vaikuta kurssiarvosanaan.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: Laine, V. & Vilkko-Riihelä, A. Mielen maailma 2 KehityspsykologiaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin