Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: K15-PS3


Kurssin nimi ja laajuus: PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet


Kurssin opettaja: Satu-Sisko Koivula


Opettajan sähköposti: satu-sisko.koivula@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.02.2015

Kurssin päättymisajankohta: 20.05.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 01.02.2015

Ilmoittautuminen päättyy: 20.04.2015


Osallistujat: 0/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

PS1 oltava suoritettuna.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
· ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita, ja osaa hyödyntää niitä omaan oppimiseensa
· ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta
· ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin perustoimintoihin
· tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt
· kognitiiviset perusprosessit
· vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
· hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin
· kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus
· kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä, esseellä ja kurssikokeella. Koe toteutetaan etäkokeena sähköpostin välityksellä yhdessä sovittavana päivänä jakson lopussa. Koeaika on kolme tuntia. Viikkotehtävät ja essee palautetaan koetta edeltävänä päivänä tai kokeen yhteydessä.


Arviointi:

Kurssiarvosanan määräävät koe (50%) ja essee (50%). Viikkotehtävät auttavat suoriutumista kokeessa. Viikkotehtävien pitää olla suoritettuina hyväksytysti, mutta ne eivät vaikuta kurssiarvosanaan.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: Laine, V. & Vilkko-Riihelä, A. Mielen maailma 3 Ihminen ja tietoOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin