Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: K15-PS5


Kurssin nimi ja laajuus: PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys


Kurssin opettaja: Satu-Sisko Koivula


Opettajan sähköposti: satu-sisko.koivula@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.02.2015

Kurssin päättymisajankohta: 20.05.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 01.02.2015

Ilmoittautuminen päättyy: 20.04.2015


Osallistujat: 0/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

PS1 oltava suoritettuna.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
· ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt
· ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen
· ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen
· tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja
· tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.Sisältö:

Keskeiset sisällöt
· persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
· persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
· persoonallisuuden tutkiminen
· mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
· psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
· psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä, esseellä ja kurssikokeella. Koe toteutetaan etäkokeena sähköpostin välityksellä yhdessä sovittavana päivänä jakson lopussa. Koeaika on kolme tuntia. Viikkotehtävät ja essee palautetaan koetta edeltävänä päivänä tai kokeen yhteydessä.


Arviointi:

Kurssiarvosanan määräävät koe (50%) ja essee (50%). Viikkotehtävät auttavat suoriutumista kokeessa. Viikkotehtävien pitää olla suoritettuina hyväksytysti, mutta ne eivät vaikuta kurssiarvosanaan.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: Laine, V. & Vilkko-Riihelä, A. Mielen maailma 5On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin