Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Elämänkatsomustieto


Kurssin koodi: S14-ET5


Kurssin nimi ja laajuus: ET5, Maailman selittäminen katsomusperinteissä


Kurssin opettaja: Katri Hanki


Opettajan sähköposti: katri.hanki@tampere.fi, katri.hanki@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tammerkosken lukio


Kurssin alkamisajankohta: 29.09.2014

Kurssin päättymisajankohta: 25.11.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 25.09.2014


Osallistujat: 5/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 10


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion elämänkatsomustiedon opiskelijat


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

- oppia tuntemaan eri kulttuureissa vaikuttavia uskonmusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja\r\n- ymmärtää myyttien ja uskonnollisten käsitysten merkityksen maailman ilmiöiden selittäjänä\r\n- oppia hahmottamaan maailman selittämistä eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä\r\n- oppia arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä\r\n- oppia arvioimaan uskomusjärjestelmissä esiintyviä eroja ja yhtäläisyyksiä


Sisältö:

- uskonnon ja uskonnollisuuden olemus\r\n- maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt\r\n- uskontokritiikki\r\n- ateismi ja agnostismi\r\n- sekulaari humanismi, vapaa-ajattelu\r\n- humanismi ja kristinusko länsimaisina katsomuksina


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle-oppimisympäristö, moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

- Kurssi toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. \r\n- Kurssin työmäärä vastaa lukion kurssien työmäärää.\r\n- Kurssi koostuu 6-8 oppimiskokonaisuudesta. Näihin kokonaisuuksiin liittyy muun muassa oppisisältöjen lukemista, tehtävien tekoa, keskusteluihin osallistumista.\r\n- Kurssin kirjallinen materiaali jaetaan verkossa.


Arviointi:

- Arvioinnin perusteena on kirjalliset työt, aktiivisuus oppimisympäristössä ja koe.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tammerkosken lukio

Lähiosoite: Sammonkatu 2

Paikkakunta: TampereOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin