Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Islan uskonto


Kurssin koodi: S14-UI3


Kurssin nimi ja laajuus: Koraanitieto


Kurssin opettaja: Ville Salonen


Opettajan sähköposti: ville.pe.salonen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 20.10.2014

Kurssin päättymisajankohta: 19.12.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 08.09.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2014


Osallistujat: 9/50


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 7


Opintopisteet:

1


Kohderyhmä:

Lukion Islamin uskon opetukseen osallistuvat opiskelijat.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee Koraanin synnyn ja rakenteen
• tuntee Koraanin käytön islamin opetuksen mukaan
• ymmärtää Koraanin merkityksen tämän päivän islamille sekä
Koraanin merkityksen etiikan muotoutumisessa
• osaa omatoimisen Koraanin käytön.


Sisältö:

KESKEISET SISÄLLÖT

• Koraani Jumalan ilmoitus (Al-Risala)
• Koraanin ilmoitusten välittäminen (Al-Wahi)
• Koraanin ilmoitusten tilannekohtaisuus (Asbaabu Al-Nuzuul)
• Koraani käsikirjoituksena ja valmiina painoksena
• Koraanin rakenne ja sisällön aihealueet
• Koraanin muoto, kieli ja tyyli
• Koraanin tekstin tulkinta (Tafsir Al-Qur’an)
• Koraanin lukeminen


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena.

Kurssin teemat ja tehtävät

1. Koraanin varhaishistoria Profeetta Muhammad ja Koraani,Koraanin perinteinen ja tieteelliset historiat (300min)
2. Koraanin kokoamiskertomukset (75min)
3. Koraanin rakenne Suurat, suurien nimet, jakeet, suurien sisältöjä ja rakenteita (150min)
4. Viittaaminen Koraaniin Tekniikat viitata Koraanin perustelussa,esimerkkejä perustelutavoista (75min)
5. Koraanin kieli Syyrian kielet, heprea, etiopia osana Koraanin kieltä (150min)
6. Koraanin aiheita Mistä kaikesta Koraani kertoo? (360min)
7. Tulkitsemisen alkeet Mitä ovat ymmärtäminen ja tulkitseminen? (150min)
8. Naskh, islamin Koraanin tulkintaoppi Naskhin kehitys ja erilaisia tulkintoja Koraanista (150min)
9. Koraanin lukutapoja 12-14 lukutapaa lyhyesti (75min)
10. Koraanin käyttötapoja Koraaniin liittyvää kulttuuria (150min)


Arviointi:

Arviointi
Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojenhallintaan, joka tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan
vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Numeroarviointi


Oppimateriaali:

Hämeen-Anttila, Jaakko
2012 Islamin miekka: idän ja lännen konfliktien historia
1999 Islamin monimuotoisuus
2006 Johdatus Koraaniin
2002 Jumalasta juopuneet
1997 Koraanin selitysteos
1999 Profeetta Muhammadin elämäkerta
2001 Uskontojen risteyksissä
2011 Kalifien kirjastossa

Koraanit
Aro, Jussi & al. 1957
Hämeen-Anttila, J. 1995
Abdel Haleem 2010On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin