Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S14-UO3


Kurssin nimi ja laajuus: UO3 Raamattutieto


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 27.10.2014

Kurssin päättymisajankohta: 12.12.2014


Ilmoittautuminen alkaa: 08.09.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 27.10.2014


Osallistujat: 12/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksisen uskonnon opetukseen osallistuvat lukiolaiset.

Suositeltavaa, että opiskelija olisi suorittanut edeltävinä opintoina UO1 Ortodoksinen maailma ja UO2 Uskonoppi ja etiikka -kurssit.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian

- hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa

- tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä

- ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti ortodoksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa

- osaa omatoimisen Raamatun käytön


Sisältö:

Keskeisiä sisältöjä ovat:

- Jumala ja ihminen Pentateukissa
- Viisauskirjallisuus
- Profeetat ja messiasodotus
- Evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
- Jeesuksen henkilö
- Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheissa
- Paavali ja hänen kirjeensä


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä (moodle-alustalla), mutta myös opetusryhmän yhteisiä kokoontumisia.

Kurssin suorittaminen edellyttää huolellista tutustumista oppikirjaan, vastaamista annnettuihin viikkotehtäviin oppikirjan tietojen perusteella, aktiivista keskustelua muiden kurssilaisten kanssa moodle-alustalla ja tutustumista opettajan antamaan palautteeseen. Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe aihealueesta.


Arviointi:

Arviointi tapahtuu ensisijaisesti kurssikokeen perusteella, mutta merkitystä on myös opiskelijan vastausten laadulla verkossa ja tehtävien suorittamisella ajallaan.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 Tampere


Oppimateriaali:

Oppikirjana käytetään seuraavaa teosta:

Viktor Railas: Ortodoksinen raamattutieto. Jyväskylä 2007.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin