Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: K15-UO1


Kurssin nimi ja laajuus: UO1 Ortodoksinen maailma


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 12.01.2015

Kurssin päättymisajankohta: 13.03.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 08.09.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 08.01.2015


Osallistujat: 17/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksisen uskonnon opetukseen osallistuvat lukiolaiset.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon nykyisyyttä muovanneet tekijät
- ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa
- tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden historiallista ja kulttuurista merkitystä
- näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

- varhaiskirkko
- Bysantin aika - oppi ja hallinto määräytyvät
- idän ja lännen kirkon ero
- Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot
- orientaaliset kirkot
- lännen kirkot


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä (moodle-alustalla), mutta myös opetusryhmän yhteisiä kokoontumisia.

Kurssin suorittaminen edellyttää huolellista tutustumista oppikirjaan, vastaamista annnettuihin viikkotehtäviin oppikirjan tietojen perusteella, aktiivista keskustelua muiden kurssilaisten kanssa moodle-alustalla ja tutustumista opettajan antamaan palautteeseen. Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe aihealueesta.


Arviointi:

Arviointi tapahtuu ensisijaisesti kurssikokeen perusteella, mutta merkitystä on myös opiskelijan vastausten laadulla verkossa ja tehtävien suorittamisella ajallaan.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 Tampere


Oppimateriaali:

Oppikirjana käytetään seuraavaa teosta:

Tapani Kärkkäinen: Kirkon historia. Ortodoksin käsikirja. Jyväskylä 2008.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin