Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S14-UO5


Kurssin nimi ja laajuus: UO5 Ortodoksisuus Suomessa


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Nonstop: Suoritusaika n. 2 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.09.2014

Kurssin päättymisajankohta: 15.05.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 01.09.2014

Ilmoittautuminen päättyy: 15.04.2015


Osallistujat: 2/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

20 €


Kohderyhmä:

Ortodoksisen uskonnon opetukseen osallistuvat lukiolaiset, jotka haluavat suorittaa pakollisten kurssien lisäksi syventäviä kursseja.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän
• ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä
• hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa
• tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria
• osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa


Sisältö:

Kurssin keskeiset sisällöt:

• suomalainen muinaisusko
• ortodoksit idän ja lännen välissä
• katolisuudesta luterilaisuuteen
• itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko
• maahanmuuttajien ortodoksinen perinne – ykseys ja erilaisuus
• uskonnollinen tilanne nykypäivän Suomessa


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: -


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan itsenäisesti.

Kurssista kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä kurssia järjestävään opettajaan. Opiskelija saa opettajalta kurssitehtävät ja esseet, jotka hän suorittaa tiettyyn ajankohtaan mennessä.


Arviointi:

Kurssiarviointi tapahtuu palautettujen kurssitehtävien perusteella.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin