Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Islam


Kurssin koodi: K15-UI1


Kurssin nimi ja laajuus: Islam, yhteiskunta ja kulttuuri


Kurssin opettaja: Ville Salonen


Opettajan sähköposti: ville.pe.salonen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen lyseon lukio


Kurssin alkamisajankohta: 09.03.2015

Kurssin päättymisajankohta: 24.04.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 26.01.2015

Ilmoittautuminen päättyy: 06.03.2015


Osallistujat: 6/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kohderyhmä:

Lukion Islamin-uskonnon opiskelijat.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n• tuntee islamin synnyn, kehityksen, leviämisen sekä islamin nykyaikana\\\\r\\\\n• ymmärtää islamin opin perusteet sekä Jumalan palvelemisen\\\\r\\\\n(Ibada) merkityksen\\\\r\\\\n• tuntee islamin pääsuunnat sekä niiden historiallista ja kulttuurista\\\\r\\\\nvaikutusta\\\\r\\\\n• ymmärtää, miten islam vaikuttaa eri puolilla maailmaa.\\\\r\\\\n


Sisältö:

KESKEISET SISÄLLÖT\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n• maailma islamin syntyaikana\\\\r\\\\n• profeetta Muhammedin elämänkerta\\\\r\\\\n• islamin synty ja alkuvaiheet Mekassa ja Medinassa\\\\r\\\\n• kalifien aika\\\\r\\\\n• islamin leviäminen ja pääsuunnat\\\\r\\\\n• islam nykyajan maailmassa\\\\r\\\\n• islamin ja muiden uskontojen välinen vuoropuhelu\\\\r\\\\n


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Verkko-opetuksen välineenä kurssilla käytetään Tampereen kaupungin Moodle verkkokurssipohjaa. Opiskelijan on kurssille osallistuakseen hankittava Tampereen kaupungin Moodle-tunnukset.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n


Arviointi:

Arvioinnin perusteena käytetään annettujen tehtävien suorittamista. Kurssin aikana opiskelijat suorittavat Mooodlessa ohjeiden mukaisia kirjallisia tehtäviä, jotka muodostavan arvioinnin pohjan. Kurssilla on numeroarviointi.


Oppimateriaali:

Opiskelijoilla on oltava Tampereen kaupungin Moodle-tunnukset.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin