Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: S15-ENA2


Kurssin nimi ja laajuus: Englanti: ENA2, Viestintä ja vapaa-aika


Kurssin opettaja: Ulla Rudanko


Opettajan sähköposti: ulla.rudanko@valkeakoski.fi, ulla.rudanko@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien lukio


Nonstop: suoritusaika n. 8 vk

Kurssin alkamisajankohta: 15.08.2015

Kurssin päättymisajankohta: 20.12.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 01.04.2015

Ilmoittautuminen päättyy: 01.12.2015


Osallistujat: 0/10


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion 1. vuoden opiskelijat


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteina on vahvistaa ja laajentaa rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä kehittää kirjoittamistaitoa.


Sisältö:

Kurssilla opiskellaan viestintään ja vapaa-aikaan liittyvää kieliainesta, aihepiireinä vapaa-aika ja harrastukset, nuorisokulttuuri ja musiikki, urheilu ja matkustaminen. Kieliopista opiskellaan sanajärjestys, it/there persoonapronominit ja passiivi. Kurssin aikana kirjoitetaan myös aine ja tehdään kuullunymmärtämisharjoituksia.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan kokonaan Moodlessa, jossa on pakollisia kuuntelu- sanasto ja kielioppitehtäviä. Työmäärä vastaa lähiopetuksena opiskeltavan lukiokurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10 kurssikokeen perusteella. Kurssikokeessa on kuuntelu-, sanasto-, kielioppi- ja tekstinymmärtämisosioita sekä kirjoitelma. Kurssikokeen voi suorittaa vasta, kun kaikki pakolliset tehtävät on tehty ja aine palautettu.


Linkki: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/


Oppimateriaali:

Oppikirja: Open Road 2 (Otava)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin