Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: K15-PS7-Kesäkurssi


Kurssin nimi ja laajuus: Sosiaalipsykologia


Kurssin opettaja: Satu-Sisko Koivula


Opettajan sähköposti: satu-sisko.koivula@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: oman aikataulun mukaisesti, suoritusaika väh.. 1 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2015

Kurssin päättymisajankohta: 30.08.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 20.05.2015

Ilmoittautuminen päättyy: 30.06.2015


Osallistujat: 3/10


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Suositus: PS1 suoritettuna


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, että ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, hahmottaa itseään erilaisten ryhmien jäsenenä, tietää sosiaalisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksia sekä ymmärtää sosiaalipsykologisten ilmiöiden syitä ja seurauksia ja osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa oman elämänsä hallintaan


Sisältö:

Keskeiset sisällöt: sosiaalipsykologia tieteenä, sosiaalinen tieto ja sen käyttö, sosiaalinen vuorovaikutus, mm. ryhmän toiminta ja ihmissuhteet ja sosiaalinen vaikuttaminen.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssitehtävät, essee ja etäkoe.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10 (koe 50%, essee 30%, kurssitehtävät 20%).


Oppimateriaali:

Ahokas, Ferchen, Hankonen, Lautso & Pyysiäinen (WSOY): Sosiaalipsykologia


Lisätietoja:

Opettaja ei anna kurssin opiskeluun liittyen ohjausta eikä arvioi suorituksia 1.6.-11.8. Kursssitehtävät voi kuitenkin suorittaa itsenäisesti joko osittain tai kokonaan myös tänä aikana.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin