Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Islam


Kurssin koodi: S15-UI2


Kurssin nimi ja laajuus: Islamin oppi ja etiikka


Kurssin opettaja: Ville Salonen


Opettajan sähköposti: ville.pe.salonen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen lyseon lukio


Kurssin alkamisajankohta: 02.10.2015

Kurssin päättymisajankohta: 30.11.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 24.08.2015

Ilmoittautuminen päättyy: 30.09.2015


Osallistujat: 21/35


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kohderyhmä:

Lukion Islamin-uskonnon opiskelijat


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee islamin opin perusteet

• ymmärtää Koraanin yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan

• ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan

• saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin.


Sisältö:

KESKEISET SISÄLLÖT

• islamin käsitys Jumalasta, ihmisestä ja maailmasta
• uskon pilarit (Arkan Al-Iman)
• elämän tarkoitus
• kuoleman jälkeinen elämä
• hyvän ja pahan käsitteet
• islamin pilarit (Arkan Al-Islam)
• islamilainen etiikka
• yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Tampereen kaupungin Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Verkko-opetuksen välineenä kurssilla käytetään tampereen kaupungin Moodle verkkokurssipohjaa. Opiskelijan on kurssille osallistuakseen hankittava Tampereen kaupungin Moodle-tunnukset.


Arviointi:

Arvioinnin perusteena käytetään annettujen tehtävien suorittamista. Kurssin aikana opiskelijat suorittavat Moodlessa ohjeiden mukaisia kirjallisia tehtäviä, jotka muodostavat arvioinnin pohjan. Kurssilla on numeroarviointi.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen lyseon lukio

Lähiosoite: F E Sillanpäänkatu 7 33230 Tampere


Oppimateriaali:

Tampereen kaupungin Moodle


Lisätietoja:

Opiskelijan on hankittava Tampereen kaupungin Moodle-tunnuksetOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin