Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Uskonto ortodoksinen


Kurssin koodi: S15-UO 02


Kurssin nimi ja laajuus: UO2 Uskonoppi ja etiikka


Kurssin opettaja: Inkeri Remsu


Opettajan sähköposti: inkeri.remsu@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 04.09.2015

Kurssin päättymisajankohta: 06.11.2015


Ilmoittautuminen alkaa: 20.08.2015

Ilmoittautuminen päättyy: 02.09.2015


Osallistujat: 15/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksisen uskonnon opetukseen osallistuvat lukiolaiset. \r\n\r\nSuositeltavaa, että opiskelija olisi suorittanut edeltävinä opintoina UO1 Ortodoksinen maailma -kurssin.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:\r\n\r\n- tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet\r\n- hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä\r\n- tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin\r\n- ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:\r\n\r\n- ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite\r\n- Pyhä Kolminaisuus\r\n- Jumalansynnyttäjä\r\n- pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen\r\n- ortodoksinen ihmiskuva\r\n- yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä (moodle-alustalla), mutta myös opetusryhmän yhteisiä kokoontumisia.\r\n\r\nKurssin suorittaminen edellyttää huolellista tutustumista oppikirjaan, vastaamista annnettuihin viikkotehtäviin oppikirjan tietojen perusteella, aktiivista keskustelua muiden kurssilaisten kanssa moodle-alustalla ja tutustumista opettajan antamaan palautteeseen. Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe aihealueesta.


Arviointi:

Arviointi tapahtuu ensisijaisesti kurssikokeen perusteella, mutta merkitystä on myös opiskelijan vastausten laadulla verkossa ja tehtävien suorittamisella ajallaan.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 Tampere


Oppimateriaali:

Oppikirjana käytetään seuraavaa teosta:\r\n\r\nViktor Railas: Uskonoppi. Ortodoksiaa lukiossa V. Saarijärvi 2002.\r\n\r\nOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin