Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Verkko-ohjaus


Kurssin koodi: S16-VO1


Kurssin nimi ja laajuus: Non-stop verkko-ohjauskoulutus opettajille


Kurssin opettaja: Veikko Setälä, Pekka Heikkinen


Opettajan sähköposti: veikko.setala+r12@userix.fi, pekka.heikkinen@userix.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Testilukio


Nonstop: 2 viikkoa

Kurssin alkamisajankohta: 05.09.2016

Kurssin päättymisajankohta: 24.10.2016


Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2016

Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2016


Osallistujat: 24/50


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

3-6h


Kohderyhmä:

Maksuton koulutus kaikille PAOK-verkoston verkkokursseja ohjaaville opettajille ja muille verkko-ohjauksesta kiinnostuneille.


Kurssin tyyppi: Valinnainen (AM)


Tavoitteet:

Tavoitteena on saada hyvä kokemus (pikkasen haastavankin) non-stop-kurssin suorittamisesta, vaikka on paljon muutakin tekemistä: millaisin keinoin saadaan itsenäisesti verkossa opiskeleva pysymään mukana, voidaanko järjestää vertaistuki jotenkin, mikä on opettajan rooli?


Sisältö:

Ohjeita ja ideoita itseopiskelukurssin elävöittämiseen, ajankohtaistamiseen, keskusteluun osallistamiseen.

Koulutus sisältää neljä teema
1) Kurssin suunnittelu: Opettajasta oppimisen fasilitoijaksi
2) Kurssin tekninen toteutus: Vuorovaikutus verkossa - miten ja kuinka
3) Ohjaus kurssin aikana: Mitä sitten, kun joku ei pärjääkään / opiskelu pysähtyy
4) Kurssin rytmitys: Elävä aineisto
5) Arviointi: Monipuolinen oppimista edistävä arviointi verkkokurssilla


Torstaisin kouluttajat Anne ja Kaisa avaavat online-linjat auki klo 8:15 - 8:45 ja keskustelevat teemoittain kurssin aiheista. Samalla vastataan myös kurssilaisten kysymyksiin ja esitellään viikon teemaan sopivia vinkkejä. Tuokiot tallennetaan ja julkaistaan Moodlessa. Teemat:
8.9. Kuinka tämä kurssi syntyi ja mitä opimme, muistilista verkkokurssin suunnittelijalle
15.9. Opettaja oppijana, opettaja ohjaajana
22.9. Kohtaaminen verkossa, tunnetta tiedon ohella
29.9. Motivoinnin taito verkossa: voiko pelkkä sisältö motivoida?
6.10. Monimediaiset aineistot: miten selvitä mahdollisuuksien viidakossa?
13.10. Oppimista edistävä arviointi, feedbackistä feedforwardiin
20.10. Mitä tästä opimme? Yhteenvetoa kurssilta.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Verkkokurssi perustuu itsenäiseen opiskeluun, mutta sitä tuetaan pienillä opintopiirin kaltaisilla yhteistuokioilla. Koulutusmateriaali on videoita, luettavia aineistoja sekä pieninä harjoitustehtäviä.

Koulutuksen peruspolku vie osallistujalta noin 3 tuntia. Sen lisäksi koulutus sisältää syventäviä osiota, joita osallistujat voivat halutessaan valita.


Arviointi:

Itse- ja vertaisarviointi


Lisätietoja:

Ilmoittautuessa valitse oma oppilaitoksesi. Opo hyväksyy ilmoittautumisen!

Jos et löydä omaa oppilaitostasi, valitse Testilukio

Saat kouluttajilta sähköpostitse kutsun ja ohjeet kurssin aloittamisesta.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin