Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Englanti


Kurssin koodi: K10-ENA6


Kurssin nimi ja laajuus: Tiede, talous, tekniikka


Kurssin opettaja: Päivi Pennanen


Opettajan sähköposti: paivi.pennanen@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen lyseon lukio


Kurssin alkamisajankohta: 13.04.2010

Kurssin päättymisajankohta: 05.06.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 15.02.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 01.04.2010


Osallistujat: 6/20


Kohderyhmä:

Lukion 2. luokan opiskelijat.
1. luokan kurssit oltava suoritettuina vähintään tyydyttävillä arvosanoilla (= 7), eikä 2. luokan kurssien 4. ja 5. suorittaminen ainakaan pahenna asiaa.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat,
tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä.

Kielioppiasiat: numeraalit, infinitiivi ja -ing-muoto, prepositiot ajan ilmauksissa, poikkeuksellisia monikkomuotoja


Sisältö:

Sisältö painottuu itsenäisesti suoritettaviin kirjallisiin tehtäviin, joko kurssikirjasta tai verkkotehtävinä.

Osa tehtävistä palautetaan opettajalle korjattaviksi. Kurssilla kirjoitetaan yksi kotiaine.

Lähiopetuksessa (kaksi tapaamista) harjoitellaan ja testataan kuullun ymmärtämistä. Sinun on osallistuttava kuunteluKOKEEN lisäksi yhteen
kuunteluHARJOITUKSEEN.

KuunteluKOKEEN yhteydessä kirjoitetaan myös kurssikokeeseen kuuluvan kirjoitelma.
Näin ollen varsinaisena kurssikoepäivänä tehdään kielioppi- ja sanasto-osiot sekä luetun ymmärtäminen.

Lähiopetus ja kurssikoe pidetään Tampereen Lyseon lukiolla Pyynikintorilla ILTAISIN päiväopetuksen tuntien jälkeen, yleensä n. klo 16-18. Ajankohdat ilmoitetaan kurssiohjelmassa kurssin alkaessa ja niitä muutetaan vain pakottavista syistä.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Oppikirjan tekstejä ja tehtäviä sekä erityisiä verkkotehtäviä yksin tai yhdessä toisten kurssilaisten kanssa.
Kurssi edellyttää useamman tunnin työpanosta verkossa viikoittain, erityisesti kirjoittamista.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen lyseon lukio

Lähiosoite: F.E. Sillanpään katu 7 (Pyynikintori)

Paikkakunta: Tampere


Linkki: http://moodle.tampere.fi


Oppimateriaali:

Davies, Mäkelä, Nikkanen, Sutela, Säteri & Vuorinen: In Touch course 6, WSOY


Lisätietoja:

paivi.pennanen@koulut.tampere.fiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin