Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Biologia


Kurssin koodi: K16-BI2KESÄ


Kurssin nimi ja laajuus: BI2, Solu ja perinnöllisyys


Kurssin opettaja: Anja Moilanen


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2016

Kurssin päättymisajankohta: 31.08.2016


Ilmoittautuminen alkaa: 20.04.2016

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2016


Osallistujat: 3/35


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi sopii kaikille, biologian 1 kurssi olisi hyvä olla käytynä, mutta ei ole ehdoton edellytys


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena että opiskelija ymmärtää solun merkityksen eliöille, tunnistaa erilaisia soluja ja solun osia ja tietää niiden tehtävät, osaa solujen kemiallisen rakenteen, toiminnan ja energiatalouden, ymmärtää miten geneettinen tieto siirtyy solusukupolvelta toiselle ja miten geenit ohjaavat solun toimintaa, osaa periytyminen lainalaisuudet


Sisältö:

Kurssin sisältö: Solujen tutkimustavat, solun rakenne ja toiminta, DNAn rakenne ja toiminta, periytymisen perusteet, populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/course/category.php?id=54


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssiin kuuluu Moodlesta löytyvät tehtäväpaketit ja loppukoe, kurssin suoritus vie keskimäärin yhteensä n. 40 tuntia


Arviointi:

Kurssiarvosana on tehtäväpakettien ja loppukokeen arvosanojen keskiarvo


Oppimateriaali:

Otavan Lukion biologia Solu ja perinnöllisyys BI2(Kokkonen, Nowak, Veistola, Vilkki), halutessasi voit käyttää muutakin lukion biologian 2 kurssin kirjaaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin