Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Filosofia


Kurssin koodi: K16-Kesä2016


Kurssin nimi ja laajuus: FI1, Johdatus filosofiseen ajatteluun


Kurssin opettaja: Leena Seppänen


Opettajan sähköposti: leena.seppanen@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: 2kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2016

Kurssin päättymisajankohta: 31.08.2016


Ilmoittautuminen alkaa: 15.05.2016

Ilmoittautuminen päättyy: 17.06.2016


Osallistujat: 11/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija\r\nhahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja sekä\r\ntunnistaa erilaisia, sekä tieteellisiä että arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta.\r\n\r\n\r\n


Sisältö:

-Mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian osa-alueet\r\n-todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde sekä vapaus ja välttämättömyys\r\n-tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde, totuus ja perustelu\r\n- arvot, toimintaa ja elämää ohjaavien arvojen luonne: moraalisten arvojen suhde muihin arvoihin sekä hyvän ja onnellisuuden käsitteet, oikeudenmukaisuus ja vapaus\r\n\r\n\r\n


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin suoritukseen kuuluu itseohjaavia verkkotehtäviä ja verkkokoe.


Arviointi:

Numeroarviointi.


Oppimateriaali:

Airaksinen, Lukion filosofia 1 (Otava)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin