Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Historia


Kurssin koodi: K16-Kesä2016 HI3


Kurssin nimi ja laajuus: HI3, Suomen historian käännekohtia(Päivälukion HI4)


Kurssin opettaja: Leena Seppänen


Opettajan sähköposti: leena.seppanen@valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2016

Kurssin päättymisajankohta: 31.08.2016


Ilmoittautuminen alkaa: 15.05.2016

Ilmoittautuminen päättyy: 17.06.2016


Osallistujat: 5/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija\\\\\\\\r\\\\\\\\n- tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset\\\\\\\\r\\\\\\\\n-osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan\\\\\\\\r\\\\\\\\n-ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurin, aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden.\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\n


Sisältö:

Ruotsin vallan perintö\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nVallanvaihdos\\\\\\\\r\\\\\\\\n-Suomen liittäminen Venäjään\\\\\\\\r\\\\\\\\n- autonomian synty\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nSuomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen\\\\\\\\r\\\\\\\\n- aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nYhteiskunnallinen ja taloudellinen murros\\\\\\\\r\\\\\\\\n-elinkeinovapaus ja Suomen teollistuminen\\\\\\\\r\\\\\\\\n-sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty\\\\\\\\r\\\\\\\\n-sortokaudet ja kansanvallan synty\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nSuomen itsenäistymisprosessi\\\\\\\\r\\\\\\\\n- Suomen itsenäistyminen\\\\\\\\r\\\\\\\\n- sisällissota\\\\\\\\r\\\\\\\\n-hallitusmuoto\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nKahtiajaosta eheytymiseen\\\\\\\\r\\\\\\\\n- oikeistoradikalismin nousu\\\\\\\\r\\\\\\\\n- elintason nousu\\\\\\\\r\\\\\\\\n-kulttuurista kulutustavaraa\\\\\\\\r\\\\\\\\n·\\\\\\\\r\\\\\\\\nToinen maailmansota jälkiseurauksineen\\\\\\\\r\\\\\\\\n- sodat ja jälleenrakentaminen\\\\\\\\r\\\\\\\\n- ulkopolitiikan muutos\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nHyvinvointivaltion rakentaminen\\\\\\\\r\\\\\\\\n- rakennemuutos\\\\\\\\r\\\\\\\\n- 1960- ja 70-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nSuomen uusi kansainvälinen asema\\\\\\\\r\\\\\\\\n- kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti\\\\\\\\r\\\\\\\\n- suomalaisten tulevaisuus


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opiskelua tukevat verkkotehtävät ja kurssikoe.


Arviointi:

Numeroarviointi. Vastaa aikuislukion historian kurssia HI3.


Oppimateriaali:

Forum 4, Suomen historian käännekohtia (Otava)


Lisätietoja:

Opettaja ei vastaa kyselyihin 1.6.-8.8. välisenä aikanaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin