Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto UO


Kurssin koodi: S16-UO2


Kurssin nimi ja laajuus: UO2 Uskonoppi ja etiikka


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 29.08.2016

Kurssin päättymisajankohta: 30.10.2016


Ilmoittautuminen alkaa: 15.08.2016

Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2016


Osallistujat: 10/30


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset. Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan etenevät.

Suositeltavaa, että opiskelija olisi suorittanut edeltävinä opintoina UO1 Ortodoksinen maailma -kurssin.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet
- hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä
- tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin
- ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

- ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
- Pyhä Kolminaisuus
- Jumalansynnyttäjä
- pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
- ortodoksinen ihmiskuva
- yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: Moodle, http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä (moodle-alustalla) ja opetusryhmän yhteisiä kokoontumisia.

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetuskerroille, viikkotehtävien tekemistä huolella ja niiden palauttamista. Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe opetettavasta aihealueesta.


Arviointi:

Arviointi tapahtuu ensisijaisesti kurssikokeen perusteella, mutta myös jatkuvana arviointina: palautettujen viikkotehtävien vastausten laatu ja tehtävien suorittaminen ajallaan sekä opiskelijan osoittama osaaminen kontaktiopetuskerroilla.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: Tampere


Oppimateriaali:

Oppikirjana käytetään seuraavaa teosta:

Viktor Railas: Uskonoppi. Ortodoksiaa lukiossa V. Saarijärvi 2002.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin