Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Matematiikka


Kurssin koodi: S16-MAA7


Kurssin nimi ja laajuus: MAA7 Derivaatta


Kurssin opettaja: Marjo Paunonen


Opettajan sähköposti: marjo.paunonen@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 11.10.2016

Kurssin päättymisajankohta: 13.12.2016


Ilmoittautuminen alkaa: 08.10.2016

Ilmoittautuminen päättyy: 20.10.2016


Osallistujat: 0/15


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssilla tarvitan tietoja kursseista MAA1 - MAA4, joten nämä tulisi olla suoritettuna.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Opiskelija
* osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä
*omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta
*osaa määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat
*osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot
* tietää, kuinka rationaalifunktion suurin ja pienin arvo määritetään
* osaa käyttää teknisiä apuvälineitä raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa ja rationaaliyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa sekä polynomi- ja rationaalifunktion derivaatan määrittämisessä sovellusongelmissa.


Sisältö:

* rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö
* funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
* polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen
* polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan monimuoto-opetuksena. Kurssialusta on Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle, jossa on pakollisia tehtäviä. Lisäksi oppitunnit kerran viikossa tiistaisin klo 16.30-18.30. Oppitunneille voi osallistua Adobe Connect -neuvottelujärjestelmän kautta. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan MAA7 kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan kurssikokeen sekä palautettujen tehtävien perusteella asteikolla 4-10.


Lähitapaamisten ajankohdat: Tiistaisin 11.10.- 29.11. klo 18.50-20.30.Syyslomalla (vk 42) ei opetusta.


Oppimateriaali:

Sanoma Pro: PITKÄ SIGMA 7: Derivaatta


Lisätietoja:

Opiskelija tarvitsee oppituntien seuraamiseen tietokoneen, jossa on nettiyhteys.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin